Україна ввійшла в топ-15 країн за можливістю швидко та з невеликими капіталовкладеннями розпочати туристичний бізнес!

Україна ввійшла в топ-15 країн за можливістю швидко та з невеликими капіталовкладеннями розпочати туристичний бізнес!

Всесвітній економічний форум оприлюднив звіт “Конкурентоспроможність у категорії Подорожі та Туризм”, згідно з яким Україна посіла 88 місце за загальним індексом туристичної конкурентоспроможності серед 136 держав світу.

В останні десятиліття подорожі та туризм виступають одними з найвпливовіших факторів зростання економік держав та регіонів. Індустрія гостинності створює 1 з 10 робочих місць на планеті, її внесок у світову економіку у 2016 році склав 7,6 трильйони доларів (10,2% ВВП світу), а кількість міжнародних прибуттів склала 1,2 млрд та продовжує щорічно зростати.

Зважаючи на значні темпи зростання туризму як економічної категорії та популярності подорожування у світі, тема “Подорожі та Туризм. Прокладаючи шлях до стійкого і повного майбутнього” в Давосі (Швейцарія) об’єднала у 2017 році рекордну кількість делегатів — більше 3000 керівників бізнесу, інвесторів, міжнародних політичних лідерів і журналістів для обговорення актуальних питань, які стоять перед світовою спільнотою.

Всесвітній економічний форум — це міжнародна неурядова організація, яка базується в Женеві та діє з метою розвитку міжнародної співпраці. Основна місія організації — поліпшення загального стану світу шляхом залучення бізнесу, політичних, академічних лідерів для формування глобального, регіонального та галузевого порядку денного (інформація, що обговорюється у рамках форуму, та експертні оцінки оприлюднюються у звіті “як є”, без гарантій достовірності). Звіт “Конкурентоспроможність у категорії Подорожі та Туризм” містить звернення від лідерів індустрії та субіндекси в чотирьох категоріях, що враховуються для визначення індексу туристичної конкурентоспроможності 136 досліджуваних країн, а саме The Enabling Environment subindex, (субіндекс сприятливих передумов для розвитку туризму: сприятливе бізнес-середовище, безпека та охорона, здоров’я та гігієна, людські ресурси та інформаційні технології), The T&T Policy and Enabling Conditions subindex (субіндекс внутрішньої політики та державного регулювання галузі туризму: пріоритетність туризму на державному рівні, міжнародна відкритість, цінова конкурентність, стан навколишнього середовища), The Infrastructure subindex (субіндекс інфраструктури: повітряна, наземна та водна транспортні інфраструктури, туристична інфраструктура), The Natural and Cultural Resources subindex (субіндекс природних та культурних ресурсів).

У 2017 році Іспанія лідирує за індексом туристичної конкурентоспроможності, очолюючи рейтинг разом з Францією та Німеччиною. Європа залишається найбільш конкурентним туристичним регіоном, залучивши 620 мільйонів із 1,2 млрд міжнародних відвідувачів у 2016 році.

Україна за загальним індексом туристичної конкурентоспроможності посіла 88 місце — позиція близька до Македонії (89), Вірменії (84), Казахстану (81) та Грузії (70), а найменш конкурентоспроможними виявилися галузі туризму Ємену (136), Чаду (135) та Конго (133).

Відносно швидко в Україні можна отримати проектну документацію (9 місце), легко та з невеликим початковим капіталом “запустити” туристичний бізнес (11 місце), проте високий податковий тягар, складність нормативно-правової бази та її низька ефективність у вирішенні спорів та регулюванні прав інтелектуальної власності характеризують бізнес-середовище України як малосприятливе для розвитку туристичного бізнесу — лише 124 місце. Низьким є показник безпеки та захисту – 127 місце, що нижче за Індію та Мексику, який включає низький рівень надійності поліції, високі рівні загрози бандитизму та тероризму.

Посередні значення отримала Україна за субіндексом внутрішньої політики та державного регулювання галузі туризму (90 місце) — визнані малоефективними маркетингові інструменти залучення туристів та методологія (періодичність) сбору статистичних даних індустрії гостинності, а на показник стану розвитку інфраструктури (79 місце) особливо вплинуло низьке співвідношення кількості аеропортів до чисельності населення, низька якість туристичної інфраструктури та невелика кількість готельних номерів відносно чисельності населення. За показником культурних ресурсів Україна посіла 51 місце поряд з ОАЕ, Саудівською Аравією та Венесуелою, випередивши Болгарію та Фінляндію. За кількістю великих спортивних споруд Україна посіла 25 місце у світі.

За індексом здоров’я та стандартів гігієни Україна посіла 8 місце у світі поряд із Німеччиною, Литвою, Австрією та Бельгією. Рівень кваліфікації трудових ресурсів та стан розвитку ринку праці — поряд з Польщею, Грузією та Іспанією, а рівень проникнення інформаційних технологій відповідає середньому по Євразії (41 та 81 місце відповідно).

За прогнозами Всесвітнього економічного форуму, на індустрію подорожей та туризму очікує подальше зростання, лібералізація умов перетину кордонів, поглиблення проникнення інформаційних технологій, “старіння” туристів поряд зі старінням нації та зростання уваги до захисту довкілля та сталого розвитку.

В Україні у 2017 році прийнято стратегію розвитку туризму, яка передбачає розробку програми заходів її реалізації, маркетингової стратегії та вдосконалення нормативно-правової бази у галузі туризму, введено в експлуатацію аеропорт у місті Херсон, розпочато конкурс проектів з метою реалізації завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, в тому числі програми регіонального розвитку “Розвиток туризму”, розробляються та вдосконалюються програми розвитку туризму в містах та регіонах, зростає вплив громадських ініціатив та асоціацій,- все це позитивно вплине на конкурентоспроможність України на туристичному ринку світу та її інвестиційну привабливість.