Увага! Продовжено конкурс для пошуку розробника програми розвитку туризму в Херсонській області!

Херсонська обласна державна адміністрація у співпраці з Громадською спілкою “Асоціація індустрії гостинності України” у рамках програми “Підтримка розвитку туризму в регіонах” оголошують продовження конкурсу з метою вибору розробника програми розвитку туризму для Херсонської області.

У конкурсі можуть брати участь юридичні особи, які мають статус бізнес-асоціації або громадської організації, та відповідають наступним вимогам:

— є досвід роботи у сфері туризму не менше 2-х років;

— є відповідні сертифікати та дипломи;

— є підтвердження успішно реалізованих проектів;

— є інші документи, підтверджуючі професіоналізм та конкурентоспроможність створення відповідних програм.

Основні розділи Програми повинні містити та включати:

● заходи з маркетингового просування туристичного потенціалу на національному та міжнародному рівнях, розвиток туристичної інфраструктури та індустрії гостинності;

● створення якісного та кількісного реєстру туристичних об’єктів Херсонщини;

● участь Херсонщини у національних туристичних діджитал-платформах та створення цих платформ;

● якісні та кількісні показники оцінки рівня розвитку туризму, що свідчитимуть про ефективність реалізації програми;

● часовий період досягнення певного рівня розвитку туризму за визначеними показниками;

● визначених виконавців, обсяги та джерела фінансування;

● підвищення рівня кваліфікації, розвиток навичок та вмінь спеціалістів галузі туризму шляхом участі у тренінгах та семінарах.

Не можуть брати участь у конкурсі державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави, військовослужбовці, поліцейські, судді, посадові особи органів ДФС, прокуратури та інших державних органів влади згідно до Законів України «Про запобігання корупції», “Про державну службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”.

При розробці програми розвитку виконавець повинен керуватися нормами діючого законодавства, а саме: законам України “Про державні цільові програми”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про туризм”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про курорти”, “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, постановам Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року”, указу Президента “Про Стратегію сталого розвитку “Україна — 2020”.

Всіх потенційних кандидатів просимо надсилати резюме та мотиваційний лист до 20 червня 2017 року на електронну пошту: spilka.aigu@gmail.com з темою листа: “Виконавець (розробник) програми для Херсонської області”.

Відбір буде здійснено безвідносно до статі, віку та віросповідання, на підставі максимального набору характеристик, необхідних для розробки програми розвитку туризму.

В рамках грантової програми Асоціації Гостинності “Підтримка розвитку туризму в регіонах” Херсонська громада визначена бенефіціаром та отримає експертну підтримку. Мета програми: сприяння громадам-бенефіціарам у розробці якісних та ефективних програм розвитку туризму. З умовами грантової програми можна ознайомитися за посиланням: https://aigu.org.ua/grant.html