Увага! Відкрито конкурс для пошуку розробника програми розвитку туризму для Коблівської ОТГ!

Увага! Відкрито конкурс для пошуку розробника програми розвитку туризму для Коблівської ОТГ!

Увага! Відкрито конкурс для пошуку розробника програми розвитку туризму для Коблівської ОТГ!

Коблівська сільська рада Миколаївської області у співпраці з Громадською спілкою “Асоціація індустрії гостинності України” у рамках програми “Підтримка розвитку туризму в регіонах” оголошують конкурс з метою вибору розробника програми розвитку туризму для Коблівської об’єднаної територіальної громади.

У конкурсі можуть брати участь фізичні особи, юридичні особи приватного права, громадські організації, творчі спілки, науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади.

Структура програми розвитку туризму в Коблівській ОТГ повинна містити:

● мету програми та головні концептуальні положення;

● стан економічного розвитку туризму в 2017 – 2020рр.;

● тенденції економічної активності в сфері туризму, прогноз зайнятості населення в сфері туризму: основні прогнозні показники та тенденції розвитку туризму, роль туризму у вирішенні проблем зайнятості, проблеми розвитку туризму в регіоні;

● механізм реалізації програми: рішення проблем і завдань в сфері туризму, методи виконання завдань програми; фінансове забезпечення програми; координація та контроль за виконанням програми.

Основними напрямками Програми розвитку туризму має бути:

● поліпшення регіональної і місцевої туристичної політики, врівноваженого розвитку території та управління туристичним середовищем;

● створення якісного та кількісного реєстру туристичних об’єктів Коблівської ОТГ;

● участь Коблівської ОТГ у національних туристичних діджитал-платформах та створення цих платформ;

● розширення та вдосконалення існуючих, створення нових туристичних послуг (продуктів) на місцевому рівні;

● підвищення рівня кваліфікації, розвиток навичок та вмінь спеціалістів галузі туризму шляхом участі у тренінгах та семінарах;

● просвітницька діяльність серед населення;

● маркетинг та просування туризму має відповідати стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади.

Не можуть брати участь у конкурсі державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави, військовослужбовці, поліцейські, судді, посадові особи органів ДФС, прокуратури та інших державних органів влади згідно до Законів України «Про запобігання корупції», “Про державну службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”.

При розробці програми розвитку виконавець повинен керуватися нормами діючого законодавства, а саме: законами України “Про державні цільові програми”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про туризм”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про курорти”, “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, постановам Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року”, указу Президента “Про Стратегію сталого розвитку “Україна — 2020”.

Всіх потенційних кандидатів просимо надсилати резюме та мотиваційний лист до 17 червня 2017 року на електронну пошту: spilka.aigu@gmail.com з темою листа: “Виконавець (розробник) програми для Коблівської ОТГ”.

Відбір буде здійснено безвідносно до статі, віку та віросповідання, на підставі максимального набору характеристик, необхідних для розробки програми розвитку туризму.

В рамках грантової програми Асоціації Гостинності “Підтримка розвитку туризму в регіонах” Коблівська громада визначена бенефіціаром та отримає експертну підтримку. Мета програми: сприяння громадам- бенефіціарам у розробці якісних та ефективних програм розвитку туризму. З умовами грантової програми можна ознайомитися за посиланням: https://aigu.org.ua/grant.html