Увага! Відкрито конкурс для пошуку розробника програми розвитку туризму в Черкаській області!

Увага! Відкрито конкурс для пошуку розробника програми розвитку туризму в Черкаській області!

Черкаська обласна державна адміністрація у співпраці з Громадською спілкою “Асоціація індустрії гостинності України” у рамках програми “Підтримка розвитку туризму в регіонах” оголошують конкурс з метою вибору розробника програми розвитку туризму для Черкаської області.

У конкурсі можуть брати участь особи, що відповідають наступним вимогам:

● є фахівцями у галузі туризму;

● володіють досвідом написання подібних програм;

● мають відповідні навички проведення моніторингу та аналізу ситуації в туристичній сфері.

Програма розвитку туризму Черкаської області повинна включати:

● створення якісного та кількісного реєстру туристичних об’єктів Черкащини;

● участь Черкащини у національних туристичних діджитал-платформах та створення цих платформ;

● підвищення рівня кваліфікації, розвиток навичок та вмінь спеціалістів галузі туризму шляхом участі у тренінгах та семінарах;

● завдання, спрямовані на розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та туристичного продукту;

● підвищення якості надаваних послуг;

● промоцію туристичного потенціалу області;

● детальний аналіз історико-культурної спадщини Черкаської області та сучасний погляд на створення туристичного продукту і його промоцію.

Не можуть брати участь у конкурсі державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та інші особи, уповноважені на виконання функцій держави, військовослужбовці, поліцейські, судді, посадові особи органів ДФС, прокуратури та інших державних органів влади згідно до Законів України «Про запобігання корупції», “Про державну службу”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих рад”.

При розробці програми розвитку виконавець повинен керуватися нормами діючого законодавства, а саме: законам України “Про державні цільові програми”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, “Про туризм”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про курорти”, “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, постановам Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”, “Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів до 2022 року”, указу Президента “Про Стратегію сталого розвитку “Україна — 2020”.

Всіх потенційних кандидатів просимо надсилати резюме та мотиваційний лист до 15 червня 2017 року на електронну пошту: spilka.aigu@gmail.com з темою листа: “Виконавець (розробник) програми для Черкаської області”.

Відбір буде здійснено безвідносно до статі, віку та віросповідання, на підставі максимального набору характеристик, необхідних для розробки програми розвитку туризму.

В рамках грантової програми Асоціації Гостинності “Підтримка розвитку туризму в регіонах” Черкаська громада визначена бенефіціаром та отримає експертну підтримку. Мета програми: сприяння громадам-бенефіціарам у розробці якісних та ефективних програм розвитку туризму. З умовами грантової програми можна ознайомитися за посиланням